Principis

  • Mai es culpabilitzarà a la víctima de la situació d’assetjament.
  • Qui medii la situació no ha de mostrar agressivitat o utilitzar paraules brusques amb cap de les dues parts per evitar nous conflictes.
  • No s’assenyalarà públicament a la víctima i tots han d’amonestar al que ho faci.
  • No s’ha de responsabilitzar a la víctima el fet d’haver expulsat o pres mesures contra algú.

Actuació immediata

En cas d’haver-hi testimonis de l’assetjament, els testimonis han de demanar a la persona assetjadora que canviï el comportament. Han de fer-ho de forma educada i, en mesura del possible, sense interrompre el desenvolupament de l’activitat.

En el cas que la persona assetjadora reaccioni malament (mostrant agressivitat o burla de la situació) o continuï amb el mateix comportament o actitud, s‘informarà l’organització perquè actuï.

Aquesta actuació bàsica és la que s’espera dels testimonis, si es creu incapaç d’actuar o es dubta de com fer-ho, el més adient és avisar als administradors.

Els administradors es posarà en contacte amb les dues parts i prendrà les mesures oportunes tan aviat com es pugi. Es farà el tot el possible per ajudar a la víctima de la forma en què es necessiti.

Contacte amb els administradors

Per informar de l’assetjament, es pot contactar amb l’organització via email tirantlodauderol@gmail.com o, en el cas de ser necessari una actuació més immediata, a través d’un missatge directe a uns dels administradors a través de Telegram.